Zasady serwisowania kas fiskalnych


Zasady serwisowania kas fiskalnych dla klientów firmy WIR:

1. Firma WIR nie pobiera od swoich klientów żadnych opłat za prawo dostępu do serwisu.
Maja Państwo do dyspozycji przez całą dobę również w soboty, niedziele i święta dostęp do naszego serwisu.

2. Telefony serwisantów i ich pełna dyspozycyjność umożliwi Państwu bezpieczną i spokojną prace na urządzeniach fiskalnych.
Na wezwanie serwisant dojedzie do miejsca instalacji kasy.

3. W godzinach otwarcia siedziby firmy możecie Państwo dostarczyć kasę do serwisu.
Ewentualne usterki usuwane są bezzwłocznie.

4. Koszt naprawy po okresie gwarancji wyceniany jest przed przystąpieniem do czynności serwisowych.
W przypadku braku możliwości takiej oceny ewentualne koszty konsultowane są z podatnikiem.

5. Na wszystkie czynności serwisowe po ich zakończeniu wystawiana jest faktura VAT.
Opłata pobierana jest przy wydaniu sprzętu.

6. Serwis ma do dyspozycji większość części zamiennych do urządzeń.
Umożliwia to w praktyce szybką i profesjonalną naprawę urządzenia.

7. Naprawy wykonywane są w dniu wezwania serwisu, w miarę możliwości natychmiast po zgłoszeniu.

8. Przeglądy okresowe wykonywane są do pięciu dni od daty wezwania serwisu do tych czynności w zależności od obłożenia serwisu.

9. Porady telefoniczne odbywają się w czasie rzeczywistym.
Pytania w sprawie serwisu prosimy kierować do kierownika serwisu.

10. Zgodnie z zapisem ustawowym proszę o przechowywanie książki serwisowej w miejscu instalacji kasy.
Jest to nieodzowny warunek przystąpienia do czynności serwisowych.
| © WiR 2010 |